zym-


Also found in: Dictionary.

zym(o)-

 
word element [Gr.], enzyme; fermentation.

zymo-

, zym-
Fermentation, enzymes.
[G. zymē, leaven]

zymo-

, zym-
Combining forms denoting fermentation, enzymes.
[G. zymē, leaven]

zym-

, zymo- [Gr. zymē, leaven]
Prefixes meaning fermentation or enzyme.