zona pellucida penetration assay

zona pellucida penetration assay

a test of sperm function preferred to the simpler zona-free hamster ovum penetration assay.