venin

(redirected from venine)
Also found in: Dictionary.

ven·in

(ven'in),
Any poisonous substance found in snake venom.
[see venom]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

venin

(vĕn′ĭn, vē′nĭn)
n.
Any of various toxic substances found in the venom of snakes.
The American Heritage® Medical Dictionary Copyright © 2007, 2004 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

venin

, venene (ven′ĭn) (ve″nēn′) [ ven(om) + -in] [L. venenum, poison]
Any of the toxic substances in snake venom.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
Dis rektusa duz bir kroseyle yukari ve disa traksiyon uygulanirken ameliyat alani gorulerek ve mumkun oldugunca cevre tenon ve yag dokularini zedelememeye ozen gostererek J uclu kivrik arayici bir kroseyle AO yakalandi, bu bolgede yer alan inferotemporal vorteks venine sasilik cengeli ile zarar vermemek icin ozen gosterildi.
Akciger kanserinin kalbe ulasmasi, akciger icerisindeki pulmoner veni tutarak, sol atriyum pulmoner venine ulasmasi yolu ile gerceklesebilir.
Sicanlar genel anestezi altinda iken abdomen insizyonla acilip intrakaval olarak veya kuyruk venine takilan kateterden Tc-99m MAG3 37 MBq/0,2 mL olacak sekilde uygulanir (21).