vene-

vene-

Combining form relating to venom.
[L. vena, vein]
[L. venenum, poison]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

vene-

1. Combining form meaning the veins, venous.
See also: veno-
2. Combining form meaning venom.
[L. vena, vein]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Jojua vaitel nimetati umber uksnes vene- ja turgiparased kohanimed, aga ta eksib, sest esitatud kulanimede loetelus on ka saksa- ning eestiparaseid.
Tugevdati Vene- Abhaasia piirikontrolli, et takistada pohjakaukaaslastel abi osutamist abhaasidele.