unit of penicillin (international)

u·nit of pen·i·cil·lin (in·ter·na·tion·al)

(yū'nit pen'i-sil'in in'tĕr-nash'ŭn-ăl)
The penicillin activity of 0.6 mcg of penicillin G.

unit of pen·i·cil·lin (in·ter·na·tion·al)

(yūnit peni-silin intĕr-nashŏ-năl)
Penicillin activity of 0.6 mcg of penicillin G.