trachomatous pannus

tra·cho·ma·tous pan·nus

pannus of the superior cornea associated with trachoma.