toxico-


Also found in: Dictionary.

toxico-

, tox-toxi-toxo-
Poison, toxin.
[G. toxikon, bow, hence (arrow) poison]

toxico-

See tox-.

toxico-

, tox- , toxi- , toxo-
Combining forms meaning poison, toxin.
[G. toxikon, bow, hence (arrow) poison]

toxico-

Combining form meaning poison, toxin.