tortipelvis

tortipelvis

 [tor″tĭ-pel´vis]
distortions of the spine and hip produced by a disorder marked by irregular muscular contractions of the trunk and extremities.

tor·ti·pel·vis

(tōr'ti-pel'vis),
Twisted pelvis.

tor·ti·pel·vis

(tōr'ti-pel'vis)
Twisted pelvis.
References in periodicals archive ?
Govde ve boyun kaslari haricindeki spinal kaslarin bu distonik aktiviteleri skolyoz, lordoz, kifoz, tortipelvis ve opistotonik posturlere neden olabilir.
Saglikli bir sutcocugunda aniden ve kendiliginden basin ve bazi olgularda tortipelvis olarak adlandirilan govdenin de bir tarafa egilmesi ile kendini gosterir.