thalamo-

thalamo-

, thalam-
The thalamus.
[G. thalamos, bedroom (thalamus)]

thalamo-

prefix meaning "relating to the thalamus": thalamocortical, thalamotomy.

thalamo-

, thalam-
Combining forms for the thalamus.
[G. thalamos, bedroom (thalamus)]

thalamo-

, thalam- [Gr. thalamos, chamber, bed chamber]
Prefixes meaning thalamus.