synoviparous

syn·o·vip·a·rous

(sin'ō-vip'ă-rŭs),
Producing synovia.
[synovia + L. pario, to produce]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

synoviparous

(sĭn″ō-vĭp′ă-rŭs) [″ + parere, to produce]
Forming synovia.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners