subjugal

sub·ju·gal

(sŭb-jū'găl),
Below the zygomatic (jugal) bone.

subjugal

/sub·ju·gal/ (-joo´gal) below the zygomatic bone.

subjugal

(sŭb-jū′găl) [L. sub, under, below, + jugum, yoke]
Below the malar bone or os zygomaticum.

subjugal

below the zygomatic bone.