stearal

(redirected from stearaldehyde)

ste·a·ral

(stē'ă-răl),
Octadecanal(dehyde); the aldehyde of stearic acid.
Synonym(s): stearaldehyde
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012