scilla

(redirected from spring squill)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to spring squill: Scilla verna, globeflower

squill

(skwil),
The cut and dried fleshy inner scales of the bulb of the white variety of Urginea maritima (Mediterranean squill), or of U. indica (Indian squill) (family Liliaceae); the central portion of the bulb is excluded during its processing; squill contains cardiac glycosides (scillaren-A and scillaren-B) and scillaricide, a rodenticide.
Synonym(s): scilla
[L. squilla or scilla]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Er mai planhigyn llorweddol ydi seren y gwanwyn (Scilla verna; spring squill) roedd yn ysgwyd yn ysgafn yn yr awel o'r mr.
Seren y gwanwyn ydi'r enw Cymraeg ar y planhigyn 'spring squill' (Scilla verna) sy'n blodeuo yn y gwanwyn ar yr arfordir.
A diolch yn fawr iawn i Mair Wyn Thomas, Llawrplwy, Trawsfynydd am fy atgoffa iddi sgwennu o'r blaen i'r Herald i son fel roedd hen, hen nain iddi o Ddyffryn Ardudwy yn defnyddio 'squills', sef seren y gwanwyn (Scilla verna; spring squills) at beswch.