ruga

(redirected from rugate)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.

ruga

 [roo´gah] (L.)
a ridge, wrinkle, or fold.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

ru·ga

, pl.

ru·gae

(rū'gă, rū'jē), [TA] The plural of this word is pronounced with a soft g (like j).
A fold, ridge, or crease; a wrinkle.
[L. a wrinkle]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

ruga

(ro͞o′gə)
n. pl. ru·gae (-gē′, -gī′) Biology
often rugas A fold, crease, or wrinkle, as in the lining of the stomach.

ru′gate′ (-gāt′) adj.
The American Heritage® Medical Dictionary Copyright © 2007, 2004 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

ru·ga

, pl. rugae (rū'gă, -jē) [TA]
A fold, ridge, or crease; a wrinkle.
[L. wrinkle]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012

ruga

(roo'ga) plural.rugae [L.]
Enlarge picture
RUGAE: Rugae of stomach as seen through an endoscope
A fold or crease, esp. one of the folds of mucous membrane on the internal surface of the stomach. See: illustration

palatal ruga

One of the folds of the mucous membrane of the roof of the mouth. Synonym: palatine ruga

palatine ruga

Palatal ruga.

ruga of vagina

One of the small ridges on the inner surface of the vagina extending laterally and upward from the columna rugarum (long ridges on the anterior and posterior walls).
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
cia [n.sub.pad] ir [n.sub.0]--atitinkamai padeklo ir Rugate dangos vidutinis luzio rodikliai, t--normuotas sluoksnio storis.
Suprantama, kad sutapatinti Rugate dangos vidutini luzio rodikli su oru nera paprasta, todel dazniausiai baigiant formuoti danga, jos luzio rodiklis analogisku desniu vel sutapatinamas su padeklo luzio rodikliu (3 pav.).
Itin didelio pralaidumo (T ~ 97-99 %) formuoti naudojama Rugate srities apodizacija (tam tikra funkcija moduliuotas luzio rodiklio profilio kitimas) (5).
Pasirinkimas, kokiu desniu moduliuoti luzio rodiklio profili, priklauso nuo busimos Rugate dangos taikymo sriciu ir kitu aplinkybiu.
Atlikus ivairiu konstrukciju AR@532+1064, AR@355 ir AR@355+532+1064 ant LBO kristalu LIDT matavimus pastebeta, kad daugeliu atveju didesni pazeidimo slenksti turejo Rugate tipo dangos (5 pav.).
Naudojant Zr[O.sub.2]/Si[O.sub.2] misinius jonapluoscio dulkinimo budu suformuotas 5 [micro]m storio ir ~ 30 nm spektrinio plocio Rugate filtras, kurio [n.sub.0] = 1,93, [[DELTA]n - 0,31, [l.sub.0] = 427 nm.
Ivertinus ivairiu konstrukciju AR@532+1064, AR@355 ir AR@355+532+1064 ant LBO kristalu pazeidimo slenkscius pastebeta, kad daugeliu atveju atsparesnes buvo Rugate tipo dangos.