pylic

py·lic

(pī'lik),
Relating to the portal vein.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Poza roznymi rodzajami pylic pluc (N = 603) pyly wskazano jako czynnik przyczynowy m.in.
7 6 5 4 3 OLYMPIC -C= IMPLOY -0= IMPLY -M= PILY -I= PLY< -L= LIP< -P= LIMY -Y= MIL< -Y= LIMP -L= IMP< -P= mil< -I= COMPLY< -L= MYOPIC< -M= POLICY -0= PYLIC -C= pily> -L= PYIC -P= ICY< -Y= PIC< -Y= CLIP -C= lip> -L= pic>
Przedmiotem niniejszej publikacji jest przeglad zmian i kolejnych modyfikacji Wytycznych Stosowania Miedzynarodowej Klasyfikacji Radiogramow Pylic Pluc Miedzynarodowego Biura Pracy (ILO) (Guidelines for the use of the ILO International Classification of Radiographs of Pneumoconioses), ktore doprowadzily do powstania obecnie obowiazujacej wersji z 2011 r.
problematyke pylic pluc jako konsekwencji narazenia na pyly na wielu stanowiskach pracy.
MIEDZYNARODOWA KLASYFIKACJA RADIOGRAMOW PYLIC PLUC ILO
Miedzynarodowa Klasyfikacja Radiogramow Pylic Pluc ILO jest uzytecznym narzedziem do badan przesiewowych i kontroli pylicy pluc.
Schemat Miedzynarodowej Klasyfikacji Radiogramow Pylic Pluc ILO
klasyfikacja odnosila sie jedynie do pylicy zwiazanej z narazeniem na pyl wegla kamiennego i nie dotyczyla pylic spowodowanych narazeniem na inny rodzaj pylu.
Dla odbiorcy polskiego najnowsza dostepna w jezyku polskim wersja Wytycznych Stosowania Miedzynarodowej Klasyfikacji Radiogramow Pylic Pluc ILO bylo tlumaczenie nowelizacji z 1980 r.
byla o 80,4% nizsza od maksymalnej w 1998 r., a najczestszych obecnie chorob zakaznych lub pasozytniczych--o 67%, pylic pluc--o 38,3%, chorob narzadu glosu--o 92,7% i ubytkow sluchu--o 95%.
Krystaliczna krzemionka wystepujaca w powietrzu na stanowiskach pracy jest etiologicznym czynnikiem rozwoju pylic pluc--pylicy krzemowej i pylicy gornikow kopaln wegla.
The bilateral nasolabial duct was slightly blurry, the uvula was in the middle line, and the pylics could rise equally.