protanomal

protanomal 

Person who has protanomaly.