primite

pri·mite

(prī'mīt),
The anterior member of a pair of gregarine gamonts in syzygy.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
In Law French, the doubling often involved the pairing of a native English word with the equivalent French word: devise and bequeath (a lasa prin testament); breaking and entering (acces ilegal, prin forfa, pe o proprietate straina); acknowledge and confess (recunoastere; marturisire); goods and chattels (patrimoniu; marfa; bunuri mobile); had and received (primite; acceptate; incasate); will and testament (testament; act de ultima voinfa).
paradigma za te glagole (primem/zivem, primes/zives, prime/zive, primemo/zivemo, primete/zivete, primu/zivu), a ne I., kako je u suvremenome hrvatskom jeziku (primim, primis, primi, primimo, primite, prime).
In judetul Arges nu s-au inregistrat niciun fel de incidente, candidaturile au fost primite cu simpatie, iar modul de desfasurare al alegerilor a starnit admiratia votantilor (38).
Primul-ministru Emil Boc raspunde la apelurile telefonice primite de la pretedintele Traian Basescu.
The Psychodynamics of Primite Social Organation, Columbia University Press, New York.
Din punctul meu de vedere, consideratiile exprimate in acest sens nu pot fi primite, si consider ca dispozitia constitutionala, desi formal stabileste doar o procedura de urmat pentru intrarea in vigoare a ordonantelor de urgenta, constituita din necesitatea intrunirii cumulative a doua conditii consecutive temporal, fara a consacra expessis verbis momentul concret al intrarii in vigoare al acestui tip de acte juridice, constituie o exceptie de la regula instituita constitutional prin art.
Massificatii navalesc pe zona verde, apar doua masini ale salvarii, tocmai primite ca ajutor din Franta.
Toate sfaturile primite din partea prietenilor cei mai buni au fost foarte folositoare in orientarea si activitatea noastra" (7).
(3) Episoadele urmatoare au fost culese de pe Internet ori primite prin e-mail
La alegerile din circumscriptiile pluralitare uninominale si in sistemele bipartidiste, legea cubica prevede ca daca voturile primite de catre cele doua partide se afla intr-un raport a : b, locurile pe care le vor avea se vor afla in urmatorul raport: a3 : b3.