pleur-

(redirected from pleura-)
Also found in: Dictionary.
Related to pleura-: parietal pleura, Cervical pleura

pleur(o)-

 
word element [Gr.], pleura; rib; side.

pleur-

, pleura-pleuro-
Rib, side, pleura.
[G. pleura; a rib, the side]

pleur-

See pleuro-.

pleur-

, pleura- , pleuro-
Combining forms meaning rib, side, pleura.
[G. pleura; a rib, the side]