pinnal


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to pinnal: pinnal alopecia

pin·nal

(pin'ăl),
Relating to the pinna.

pin·nal

(pin'ăl)
Relating to the pinna.

pinnal

pertaining to or emanating from the pinna, e.g. pinnal alopecia. See also auricular, ear.

pinnal cartilage
see auricular cartilage.
pinnal fissure
see ear fissure.
References in periodicals archive ?
Toeks oma identiteedi sailitamisel on nii perekondlikud tahtpaevad kui ka Eestimaa pinnal organiseeritud Siberi eestlaste piirkondlikud kokkutulekud.
Seaduse alusel moodustati majanduslike huvide pinnal tekkinud kollektiivsete tootulide lahendamiseks Teedeministeeriumi juurde valitsuse, tooandjate ja toovotjate esindajatest Tootulide Lahendamise Komisjon.