phren


Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

phren

(fren),
1. Synonym(s): diaphragm (1)
2. The mind.
[G. phrēn, the diaphragm, mind, heart (as seat of emotions)]

phren

[fren]
Etymology: Gk, mind
1 the diaphragm.
2 the mind.

phren

The Greek root for:
(1) The mind;
(2) Diaphragm; diaphragma [NA].
References in periodicals archive ?
Las obras de Homero en la epoca clasica de Grecia propiciaron el uso metonimico del termino phren, y se generalizo despues de el.
Pese a estas aclaraciones, en la epoca helenica los lexemas phren y/o phrenes continuaban utilizandose como "mente".
As Howland (1998, 97) notes, 'Euthyphro' represents a suggestive condensation of two ancient Greek words: euthus: 'straight' or 'instant', and phren 'thinking' or 'mind.
Mutatis mutandis, if Socrates challenges his companion in the Euthyphro about to hosion, the stake in the dialogue is finally the larger consideration of whether or not the big Other from which Euthyphro's euthus phren hails, with its grounding in Athens' ancestral stories and archeioi theoi, can be rendered fully consistent before the tribunal invoked by the Socratic elenchus.
Tormaen serennog a phren y ddannoedd (dde) Paul Williams, warden gwarchodfa Cadair Idris, ac ar y chwith y tormaen serennog
Efo fy llaw fy hun, a phren mesur, rwy'n rhoi tri chant chwe deg pump o ddyddiadau ynddo.
Roedd y feudda gnoc hefyd ar siap bocs, a thwll crwn yn y caead a phren crwn fel coes brwsh llawr yn dod allan trwyddo a phren ar ei flaen yn yr ochr isaf i gnocio'r llefrith trwy weithio'r goes i fyny ac i lawr.
Mi gewch chi hyd iddyn nhw yn haenau uchaf y domen gompost, dan goed a phren sy'n pydru, dan sachau a cherrig, a photia blodau - a deud y gwir, mewn unrhyw le sy'n wlyb a thamp.
Roedd y cychod ysgafn o groen a phren i'w gweld ar bron pob af on yng Nghymru ar un adeg - yn cynnwys y Conwy, y Ddyfrdwy, a'r Ddwyryd yn y gogledd.