phosphogluconic dehydrogenase

phosphogluconic dehydrogenase

(1) Phosphogluconate 2-dehydrogenase, EC 1.1.1.43.
(2) Phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating), EC 1.1.1.44.
(3) Phosphogluconate dehydrogenase, EC 1.1.1.46.
Full browser ?