phanic

phanic

(făn′ĭk) [Gr. phainein, to show]
Manifest; apparent.
Medical Dictionary, © 2009 Farlex and Partners
References in periodicals archive ?
Nid oes dim swe n mwy aflafar na phanic tebyg i'r hyn sydd yn digwydd mewn cwt pan mae'r trigolion pluog yn gweld llwynog.