References in periodicals archive ?
Nid oes dim swe n mwy aflafar na phanic tebyg i'r hyn sydd yn digwydd mewn cwt pan mae'r trigolion pluog yn gweld llwynog.