perineuronal satellite

per·i·neu·ro·nal sat·el·lite

an oligodendroglia cell surrounding the neuron.