pelvi-

(redirected from pelvio-)

pelvi-

, pelvio-pelvo-
The pelvis. Compare: pyelo-, pelyco-.
[L. pelvis, basin (pelvis)]

pelvi-

, pelvio- , pelvo-
Combining forms denoting the pelvis.
Compare: pyelo-
Combining forms denoting the pelvis.
Compare: pyelo-
[L. pelvis, basin (pelvis)]

pelv-

, pelvi-, pelvo- [L. pelvis, basin, bowl]
Prefixes meaning pelvis.