parotid artery

parotid artery

(1) Parotid branch of posterior auricular artery; ramus parotideus arteriae auricularis posterioris [NA6]. 
(2) Parotid branch of superficial temporal artery; ramus parotideus arteriae temporalis superficialis [NA6],