OU

(redirected from ouens)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

OU

 (L.)
o´culus uter´que (each eye).

OU

[L.] o´culus uter´que (each eye).

oculus

(ŏk′ū-lŭs) plural.oculi [L.]
Eye; the organ of vision made up of the eyeball and optic nerve.

oculus dexter

Abbreviation: OD
The right eye.

oculus sinister

Abbreviation: OS
The left eye.

oculus uterque

Abbreviation: OU
Each eye.

OU

[L.] oculi uterque (each eye).
References in periodicals archive ?
Jersey Surf School, The Watersplash, St Ouens, (www.
Baie keer as ouens so kla oor gebrek aan fasiliteite, dink ek daaraan wat gedoen kon word.
n Tyd van ideologiese manipulasie wat soos een boer van Vredenburg nou een dag hier op Saldanha by 'n kickboxing-byeenkoms vir my se: "Ons kan dit mos maar vir mekaar se; 'die ouens het met ons koppe gesmokkel'".
En hoewel niemand weet hoe die lied gaan eindig nie, of hoekom so baie ouens nog vals saam sing nie, sing ons ten minste saam.