OU

(redirected from ouens)
Also found in: Dictionary, Encyclopedia.

OU

 (L.)
o´culus uter´que (each eye).

OU

[L.] o´culus uter´que (each eye).

oculus

(ŏk′ū-lŭs) plural.oculi [L.]
Eye; the organ of vision made up of the eyeball and optic nerve.

oculus dexter

Abbreviation: OD
The right eye.

oculus sinister

Abbreviation: OS
The left eye.

oculus uterque

Abbreviation: OU
Each eye.

OU

[L.] oculi uterque (each eye).
References in periodicals archive ?
Jersey Surf School, The Watersplash, St Ouens, (www.
Baie keer as ouens so kla oor gebrek aan fasiliteite, dink ek daaraan wat gedoen kon word.
n Tyd van ideologiese manipulasie wat soos een boer van Vredenburg nou een dag hier op Saldanha by 'n kickboxing-byeenkoms vir my se: "Ons kan dit mos maar vir mekaar se; 'die ouens het met ons koppe gesmokkel'".