octan


Also found in: Dictionary, Wikipedia.

octan

 [ok´tan]
occurring on the eighth day (every seven days).
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

oc·tan

(ok'tan),
Applied to fever, the paroxysms of which recur every eighth day, the day of a paroxysm being counted as the first in the computation.
[L. octo, eight]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

oc·tan

(ok'tan)
Applied to fever, the paroxysms of which recur every eighth day, the day of a paroxysm being counted as the first in the computation.
[L. octo, eight]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
min wystepowaly: terpinen, terpinol i octan terpineolu, ktorych nie bylo w probce kompozycji (OL-BEK), a nieco dalej (18,4 min) w chromatogramie kompozycji pojawily sie piki cytralu i cis-geraniolu, nieobecne we wlasciwym olejku bergamotowym.
Z przeprowadzonych analiz wynika, ze zarowno olejek bergamotowy (OL-BE), jak i "olejek bergamotowy --kompozycja" (OL-BEK) zawieraja limonen, linalol i octan linalilu w ilosciach zblizonych do podanych przez Navarre i wsp.
* octan linalilu--w 3 preparatach na 6 (16,8-39,2%),
Octan linalilu (bergamol) jest estrem linalolu i kwasu octowego, ktory w kontakcie z sokiem zoladkowym i trzustkowym ulega szybkiej hydrolizie.
Geraniol moze ulegac utlenieniu do wodoronadtlenkow (podobnie jak limonen, linalol i octan linalilu) o wlasciwosciach silnie alergizujacych [27].
U ciezarnych samic szczurow rasy Sprague-Dawley, otrzymujacych EGEE lub jego octan na skore grzbietu w dawce 0,9 mM/kg m.c.
Octan EGEE w stezeniu 3084 mg/[m.sup.3] powodowal calkowita resorpcje plodow, w stezeniu 2000 mg/[m.sup.3] obnizal mase plodow i indukowal wady rozwojowe ukladu sercowo-naczyniowego i kostnego, natomiast w stezeniu 670 mg/[m.sup.3] nie wywolywal zadnych istotnych zmian u plodow.
Postawiono teze, ze octan jako metabolit etanolu i analog strukturalny MAA moze konkurowac z kwasem metoksyoctowym w reakcjach odpowiedzialnych za jego toksycznose rozwojowa [49].
Takie zwiazki jak mrowczan, octan, glicyna i D-glukoza, jako donory grupy formylowej, przeciwdzialaly powstawaniu wad rozwojowych indukowanych przez MAA [54].