nodi lymphatici iliaci communes mediales

nodi lymphatici il·i·a·ci com·mu·nes me·di·a·'les

medial common iliac lymph nodes. See: common iliac lymph nodes.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012