mucinuria

mu·ci·nu·ri·a

(myū-si-nyū'rē-ă),
The presence of mucin in the urine.
[mucin + G. ouron, urine]

mucinuria

/mu·cin·uria/ (mu″sin-ūr'e-ah) the presence of mucin in the urine, suggesting vaginal contamination.

mucinuria

(mū-sĭn-ū′rē-ă) [″ + Gr. ouron, urine]
Presence of mucin in the urine.