mamillary tubercle

mamillary tubercle

(1) Mamillary body; corpus mamillare [NA6]. 
(2) Mamillary process of lumbar vertebrae; processus mammillaris vertebrarum lumbalium [NA6].