lymphonodi pancreaticosplenici

lymphonodi pancreaticosplenici

(1) Pancreaticosplenic lymph nodes, see there. 
(2) Superior pancreatic lymph nodes; nodi lymphatici pancreatici superiores [NA6]