lochiorrhagia

lochiorrhagia

 [lo″ke-o-ra´jah] (lochiorrhea [lo″ke-o-re´ah)]) an abnormally profuse discharge of lochia.

lo·chi·or·rhe·a

(lō'kē-ō-rē'ă),
Profuse flow of the lochia.
Synonym(s): lochiorrhagia
[lochia + G. rhoia, a flow]

lochiorrhagia

/lo·chi·or·rha·gia/ (-ra´jah) lochiorrhea.

lochiorrhagia, lochiorrhea

an abnormally profuse lochia.
Mentioned in ?