liver phosphorylase kinase

liver phosphorylase kinase

/liv·er phos·phor·y·lase ki·nase/ (ki´nās) the liver isozyme of phosphorylase kinase; deficiency causes phosphorylase b kinase deficiency.