jejunectomy


Also found in: Dictionary, Wikipedia.

jejunectomy

 [jĕ″joo-nek´to-me]
excision of the jejunum.

je·ju·nec·to·my

(je'jū-nek'tŏ-mē),
Excision of all or a part of the jejunum.
[jejunum + G. ektomē, excision]

jejunectomy

(jə-jo͞o′nĕk′tə-mē, jē′jo͝o-, jĕj′o͝o-)
n.
Surgical excision of all or a part of the jejunum.

je·ju·nec·to·my

(jĕ'jū-nek'tŏ-mē)
Excision of all or a part of the jejunum.
[jejunum + G. ektomē, excision]