hoe

(redirected from hoer)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Encyclopedia.

HOE

; history, observation, examination mnemonic for assessment of musculoskeletal symptoms (Table 1)
Table 1: The history, observation, examination (HOE) model for assessment of patients with musculoskeletal symptoms
HistoryBiographical information
Demographics
General medical history (such as duration of symptoms/disease, medications, disease activity markers)
Presenting symptoms - pain maps, patient-completed baseline health outcome measures)
ObservationNon-weight-bearingMusculoskeletal system/disease state:
 • Limb alignment

 • Joint/soft-tissue swelling

 • Dermal signs


Presenting complaint:
 • Dimensions and numbers of visible lesions

 • Record of tender/swollen joints


Footwear assessment
 • Suitability

 • Wear patterns

 • Distortion of uppers

Weight-bearingLimb alignment
 • Joint/limb segment alignment

 • Foot posture at relaxed calcaneal stance


Comparison with non-weight-bearing observations
Observation of gait
ExaminationProvocation of symptoms/pain
 • Palpation

 • Active motion

 • Passive motion


Systematic palpation and movement of structures, from proximal to distal
 • Bony structures

 • Joints

 • Soft tissues


Imaging
 • Radiograph

 • Magnetic resonance imaging

 • HRUS

HRUS, high-resolution ultrasound.

hoe,

n an angled instrument with the broad dimension of its blade perpendicular to the axis of the shank of the shaft.
References in periodicals archive ?
Although Ben and Elana Hoer ter continue to work at other jobs - one full-time and one part-time - they are hoping to quit before too long, once the business brings in enough income.
Observations sur les vegetaux fossiles enfermes dans les Gres de Hoer en canie.
RS: For the last Documenta, Hoer worked very closely with Bart de Baere and Denis Zacharopoulos, and Pier Luigi Tazzi.
Sy eksvrou Rolinda maak hier en daar 'n verskyning, maar haar impak is beperk Selfs die hoer met 'n hart van goud, vir wie Stefan een aand na nog 'n hartebreek deur Lusinda besoek, verdwyn skielik sonder om enige doel in die verhaalgang te dien.
Dikwels word die werk ook sonder meer aan 'beginner'-standaarde gemeet en op grond van redelik algemene skryfbeginsels beoordeel sonder om daarvoor voorsiening te maak dat die skrywer al op 'n hoer niveau werksaam mag wees en daardie beginsels plooi, selfs uitdaag, volgens die aard en behoeftes van sy of haar skryfwerk.
38) wanneer Marigold Rosemary "die naam van haar Skepper oor en oor [noem] namate sy hoer en hoer vlieg met behulp vala die chemie van haar aptekersvriende wat hulle vir eie orgasmes pil vir pil aan die 'frigid biteh' betaal het".
Hy was 'n briljante student en het kort voor sy 16de verjaardag aan die Helpmekaar Hoer Seunskool gematrikuleer en voor sy 22ste verjaardag, in 1950, as mediese dokter aan die Universiteit van die Witwatersrand gekwalifiseer.
Uitbrandingsyfers onder informele versorgers mag selfs hoer wees, vanwee die unieke eise wat aan hierdie groep gestel word.
Jong vroue het 'n baie hoer infeksiekoers as jong mans.
hoer draw, harrowing the plain, plowing terrain (Huh