hemirachischisis

hemirachischisis

 [hem″e-rah-kis´kĭ-sis]
fissure of the vertebral column without prolapse of the spinal cord.

hemirachischisis

(hem?e-ra-kis'ki-sis) [? + rhachis, spine, + schisis, a splitting] Spina bifida occulta.