hemikaryon

hem·i·kar·y·on

(hem'i-kar'ē-on),
A cell nucleus containing a haploid set of chromosomes.
[hemi- + G. karyon, nut (nucleus)]

hemikaryon

(hĕm″ē-kăr′ē-ŏn) [″ + karyon, nucleus]
A cell nucleus with half the diploid number of chromosomes.