CREB3L4

(redirected from hJAL)

CREB3L4

A gene on chromosome 1q21.3 that encodes a cAMP response element-binding (CREB) protein of a family of mammalian transcription activators.
References in periodicals archive ?
sajandist rikaste ja relvi sisaldavate panustega matused, mille pAaAaAeA hjal vAaAaAeA ib kAaAaAeA nelda piirk sAaAaAeA jalisest eliidist ning pealikest, kes manifesteerisid end sotsiaalse staatusele vastavate sAaAaAeA mbolite ja relvadega.
Kuna kohal oli ka Lundi peapiiskop isiklikult, siis oleks raske uskuda, et AaAaAeA htki sakraalhoonet ei pAaAaAeA sita Olemasolevate arheoloogiliste andmete pAaAaAeA hjal ei saa vAaAaAeAnita, et kaubahoov ja kirik on taanlaste omast varasemad, kuid asend platoo madalamas osas SulevimAaAaAeAnel, sadamasse viiva tee kAaAaAeA rval vAaAaAeA iks s osutada.
Viimati kirjeldatud nAaAaAeA ud on oma algsel kujul sAaAaAeAnilinud ja mAaAaAeA jut vormimistehnika, kuju ning ornamentika pAaAaAeA hjal otsustades toodud koha pigem valmiskujul, kui tehtud kohapeal samade meistrite poolt.
AaAaAeALritades eri aegadel valminud kAaAaAeAnsikirjade pAaAaAeA hjal Henriku Liivimaa kr algteksti rekonstrueerida, lisas Leonid Arbusow noorem lAaAaAeA pptulemus siin-seal AaAaAeA ksikuid sAaAaAeA nu, kui tundus, et hoolimata nende puudumi kAaAaAeAnsikirjades, peaksid need teksti mAaAaAeA tte jaoks seal siiski olem et nende vAaAaAeAnljajAaAaAeAntmine on aja jooksul tekkinud AaAaAeA mberkirjutusviga.