genyantralgia

genyantralgia

Antrodynia—an obsolete term for pain in the maxillary region; maxillary sinus pain.