genote

ge·note

(jē'nōt),
In microbial genetics, an element of recombination in which one of the pair is not a complete chromosome; commonly used as a suffix (for example, endogenote, exogenote, F genote).
[gene + G. -ōtēs, toponymic suffix]

ge·note

(jē'nōt)
microbial genetics An element of recombination in which one of the pair is not a complete chromosome; commonly used as a suffix (e.g., endogenote, exogenote, F genote).
[gene + G. -ōtēs, toponymic suffix]
References in periodicals archive ?
Hier staan 'n gedig soos Genote vir my op die voorgrond.
Dit sal 'n veel langer ondersoek as hierdie kort bespreking verg om aan te toon waarom Anton Goosen se tekste van die begin af so treffend was en so langdurend bo die van latere genote nog gewild bly.