genome

(redirected from genom)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to genom: Genome mapping

genome

 [je´nōm]
the complete set of genes, hereditary factors contained in the haploid set of chromosomes; the human genome has an estimated 30,000 to 40,000 genes. adj., adj genom´ic.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

ge·nome

(je'nōm, -nom),
1. A complete set of chromosomes derived from one parent, the haploid number of a gamete.
See also: Human Genome Project.
2. The total gene complement of a set of chromosomes found in higher life forms (the haploid set in a eukaryotic cell), or the functionally similar but simpler linear arrangements found in bacteria and viruses.
See also: Human Genome Project.
[gene + -ome, suffix denoting a defined system or microcosm, fr. G. -ōma, noun suffix]
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

genome

(jē′nōm′)
n.
1. The total genetic content contained in a haploid set of chromosomes in eukaryotes, in a single chromosome in bacteria or archaea, or in the DNA or RNA of viruses.
2. An organism's genetic material.

ge·no′mic (-nō′mĭk) adj.
The American Heritage® Medical Dictionary Copyright © 2007, 2004 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

genome

Genetic structure Genetics All the genetic information in an organism's chromosomes and mitochondria; its size is given in base pairs. See Base pair, Chromosome, Mitochondrial genome, Nuclear genome.
McGraw-Hill Concise Dictionary of Modern Medicine. © 2002 by The McGraw-Hill Companies, Inc.

ge·nome

(jē'nōm)
1. A complete set of chromosomes derived from one parent, the haploid number of a gamete.
2. The total gene complement of a set of chromosomes found in higher life forms (the haploid set in a eukaryotic cell), or the functionally similar but simpler linear arrangements found in bacteria and viruses.
See also: Human Genome Project
[G. genos, birth + (chromos) ome]
Medical Dictionary for the Health Professions and Nursing © Farlex 2012

genome

The complete set of CHROMOSOMES, together with the MITOCHONDRIAL DNA, containing the entire genetic material of the cell.
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005

genome

the complete complement of genetic material in a cell, or carried by an individual.
Collins Dictionary of Biology, 3rd ed. © W. G. Hale, V. A. Saunders, J. P. Margham 2005

Genome

The genetic makeup of a cell, composed of DNA.
Mentioned in: Malignant Melanoma
Gale Encyclopedia of Medicine. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. All rights reserved.

genome

The complete set of genes in an individual. In humans it is estimated at approximately 30 000 genes and over three billion base pairs (two nucleotides joined together across a double helix) of DNA.
Millodot: Dictionary of Optometry and Visual Science, 7th edition. © 2009 Butterworth-Heinemann

ge·nome

(jē'nōm)
Complete set of chromosomes derived from one parent; haploid number of a gamete.
Medical Dictionary for the Dental Professions © Farlex 2012
References in periodicals archive ?
Genom sadana handlingar byggs en tillit mellan de anstallda och ledaren upp och visar att chefen har omsorg om sina anstallda.
Daha sonra genom diziliminde yer alan tekrarli bolgelerin belirlenmesinde kullanilacak ilgili nukleotid dizilimleri ayni uzunluk ve kompozisyona sahip olmak kaydiyla kromozomlar (chrl4) birbirleri arasinda karistirilarak toplam 8.352 ve 520 bp uzunlugunda farkli kombinasyonlar elde edilmistir.
Medelvarden har beraknats genom summan av antalet minuter pa de fyra avdelningarna tillsammans, bade overgripande och kategorivis.
Bu calismada, daha once genom boyu cip analizi tamamlanan verilerin detayli incelemesi yapildi.
(68) Endonukleazlara duyarlt bolgelerin, buyuk olcude histona bagli bolgeler olduklannt ve promotorlan da iceren duzenleyici genom bolgelerini banndirdiklanni bildirmislerdir.
"Malet ar att utoka konstsfaren genom icke-konstnarliga element, men speciellt skapandet av kontra-tid, kontra-mening.
Radikale Veranderungen im Genom werden nicht mehr nur durch Einbau von ,,Transgenen" aus anderen Arten erzielt, sondern auch durch Cisgenese (2).
Kommunikation kan ske verbalt, som att vardsokande talar om att de ar ledsna, men ledsenheten kan ocksa utryckas icke-verbalt via kroppsspraket genom att grata.
Overlapping genes in the human and mouse genomes. BMC Genom., 9: 169.
Det okade antalet nyanlanda somalier beror av att svensk utlanningslag (9) erbjuder uppehallstillstand genom nara anknytning (10).