gelatinize

(redirected from gelate)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Encyclopedia.
Related to gelate: gelato, gelatin

gelatinize

 [jĕ-lat´ĭ-nīz]
1. to convert into gelatin.
2. to become converted into gelatin.

ge·lat·i·nize

(jĕ-lat'i-nīz),
1. To convert into gelatin.
2. To become gelatinous.
Synonym(s): gelate

ge·lat·i·nize

(jĕ-lat'i-nīz)
1. To convert into gelatin.
2. To become gelatinous.

gelatinize

to convert into a jelly, or to become converted into gelatin. Feed grains are said to be gelatinized when they are treated by a combination of moisture, heat and pressure so as to rupture their starch granules.
Mentioned in ?
References in periodicals archive ?
Sommige herwin hoop en betekenis; ander bly slegs maar gelate te midde van soveel verdriet.
Deon Meyer het op dieselfde grondslag verder gegaan met die uitbou van merkwaardige karakters soos sy blanke Afrikaanse speurders Matt Joubert en Bennie Griesel (Feniks, Infanta) wie se probleme met die oorgang saamvloei met persoonlike probleme asook met die ewe verwikkelde, deur sy makkers in die steek gelate struggle-held obela Mpayipheli (Infanta).
Oral skemer die mens se onbeholpe antwoord hierop deur: die magteloosheid teenoor tyd; die "sierlik[e] verset / teen die groot vergaan" ("Lentekoms", 43); maar, ter nuansering, ook die gelate aanvaarding dat niks stand hou nie.
ek staan op 'n moerse rots langs die see by Paternoster die see slat slingers in die lug liggroen skuim onverskrokke kyk ek elke donnerse brander in sy gut voor hy breek die rots sidder onder my sole my bo-beenspiere bult my bekken smyt die aangeleerde gelate knak uit haar uit se moer ek is rots ek is klip ek is duin helder sing my tiete 'n koperklepgeluid my hande pak 'n Moordbaai en Bekbaai my arms skeur ekstaties bo my kop: ek is ek is die here hoor my 'n vry fokken vrou