frig


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Idioms, Wikipedia.
Related to frig: Frigidaire, fring, FRIP
?Note: This page may contain content that is offensive or inappropriate for some readers.

frig

verb (slang)
(1) To masturbate.
(2) To manually stimulate the female genitalia. 
(3) To have sexual intercourse.
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"Y Rhyl a'r Seintiau Newydd oedd yn arfer cystadlu ar frig yr Uwch Gynghrair.
Ond ei phriodas ei hun oedd yn hawlio ei sylw ddechrau mis Medi - digwyddiad a oedd yn ddiwedd perffaith i gyfnod cyffrous pan oedd hi ar frig y siartiau ac ar ben ei digon.
Gyda dwy rownd yn unig ar fl, Seland Newydd sydd ar frig y tabl ar hyn o bryd, ond gyda'r Saeson yn dynn wrth eu sodlau.
Yn ogystal, bydd Alex yn mentro i frig y tonnau wrth geisio syrffio tandem ym mreichiau pencampwr y byd, Rico!
Ar hyn o bryd, y Dreigiau sydd ar frig y grwp ond mae Sale hefyd yn gwneud yn eithriadol o dda a heb golli'r un gm yn y gystadleuaeth hyd yn hyn.
Roedden nhw'n son am goloneiddio, yn arddangos posteri a hysbysfyrddau ardal Gymraeg a slogannau Dal dy Dir, ond eto aethant ati'n boenus o ymwybodol i osgoi enwi'r mudiad sydd wedi dod a phroblemau'r broydd Cymraeg i frig yr agenda.
Yna, bydd y tim yn bwrw golwg dros uchafbwyntiau o gem y Gleision yn yr Ynys Werdd wrth iddynt herio Munster, sydd ar frig y gynghrair ar hyn o bryd.
Ond, erbyn hyn, mae'r tim cymharol dlawd o San Sebastian, sydd a phoblogaeth tebyg i Abertawe, yn cystadlu gyda Real Madrid i fod ar frig cynghrair Sbaen - cynghrair bl-droed orau'r byd.
Er bod y Scarlets ar frig grwep 6 yn gynt yn y tymor, maent bellach yn y trydydd safle gyda'u gobeithion o gyrraedd rownd yr wyth olaf bron wedi diflannu'n llwyr.