fretum


Also found in: Dictionary.
Related to fretum: Supplicium, Fretum Gallicum

fre·tum

, pl.

fre·ta

(frē'tŭm, -tă),
A strait; a constriction.
[L.]

fre·tum

, pl. freta (frē'tŭm, -tă)
A strait; constriction.
[L.]
References in periodicals archive ?
320[degrees], having expanded primarily north-south, impinging upon Pandorae Fretum, and reaching and occupying Argyre.
maiorem tamen partem ex eius loci hominibus, tum peritis, tum fide dignis cognouisse: nec unius alterius ue relatu fuisse contentum, sed multorum constantibus sententijs fretum, ac etiam Slauonicoe linguoe (quoe cum Rhutenica et Moscovuitica eadem est) cognitione beneficioque adiutum, haoec non solum ut auritum, sed etiam ocularum testem, non fucato orationis genere, sed aperto et facili perscripsisse, ac posteritatis memorice prodidisse (Ad Lectorem).
1832, lines 46-55: "Nec conuenit vt admodum horreas fretum Caletiense, [LANGUAGE NOT REPRODUCIBLE IN ASCII] ac propemodum in fluctibus natum, si modo satis olim contemplatus sum tuum Amstelredamum.
Corte ende sekere Beschryvinghe vant veroveren der rijcke ende gheweldighe krake, comende uytet gheweste van China, door den Admirael Jaco bus Heemskercke liggende met twee schepen voor de Straet of Fretum de Malacca, vanden Coninc van Ior een vyant der Portugesen opghehouden ende ghebeden sy gheweest, hy soude met zijn schepen op een rijke ende wel geladene Portugaloise krake die dry jaran tot Makauw en intgheweste van China om syne Waren inne te nemen gelegen hadde, wach ten.
omnia quae timui, quoniam meruisse uidebar; sed tua peccato lenior ira meo est: arua relegatum iussisti uisere Ponti, et Scythicum profuga scindere puppe fretum.
468, unaque erat facies sidera, terra, fretum, and Fast.
2010): "Arqueologia de los puertos romanos del Fretum Gaditanum: nuevos datos, nuevas perspectivas", Bolletino di Archeologia on line.
Pandorae Fretum (both areas recently covered by fallout from a Regional dust storm) merely looked grey on Nov 16.
Seneca uses this form in one key sentence: "Si cum parente Creticum intrasses fretum, tibi fila potius nostra nevisset soror" ("lf with thy father thou hadst come to the shores of Crete, for thee and not for him would my sister [Ariadne] have spun the thread," v.
Fuit enim prima eius nauigatio ex hispali ad hesperides : inde ad sinum que ndam cui sancti juliani nomen inditum est illius continentis que m mundum nouum siue terram sancte crucis inuentores appellauere : ubi polum antarcticum quadraginta nouem gradibus elementum eleuatum habebant, longitudinem uero a fortunatis in occidentem gradibus sex supra quinquaginta huc usque tradidere : juxta hac litora Gigantes multos, quos appellant Indos conspexerunt et deserta nemora : cunque terra hac australis in occidentem tum in orientem et meridiem uergeretur : et mense Maio hiems atrox uigeret, illius continentis litora abradentes post promontorium cui sanctae Crucis nomen inditum est, fretum quoddam intrarunt, quod, fretum Magellani, tanquam eius inuentum, etiam hodie, appellant.
Isidoro menciona simplemente el fretum Gaditani, y no alude a un desastre en si mismo sino a la imposibilidad de la travesia.