forma

(redirected from formae)
Also found in: Legal.

forma,

adj/n minor elements between the members of a botanical species.
References in periodicals archive ?
Si igitur ponantur in homine plures animae sicut, diversae formae, homo non erit unum ens, sed plura.
Os autores observaram agrupamento distinto destes isolados quando comparados a outros isolados de formae speciales dentro da especie, e sugerem a denominacao de F.
47) "Organic development" is not an accurate translation of the Latin wording: "Innovationes, demum, ne fiant nisi vera et certa utilitas Ecclesiae id exigat, et adhibita cautela ut novae formae ex formis iam exstantibus organice quodammodo crescant.
22-23), the latter of whom adds the dyads of shape and life, reality and form, and contingency and necessity (among others) to the Scholastic splendor formae (Schiller 76-78).
As another concept, on the basis of pathological assessments and of morphological examinations, Novotelnova (1966) differentiated between species and forms according to artificial infection studies on annual and perennial Helianthus species, giving the name Plasmopara helianthi to the fungus, thought to be confined to the genus Helianthus, with further specialization on intrageneric taxa as formae speciales: f.
Quod et in specie dotis actionis procedere potest; puta pactam mulierem, ut praesente die dos redderetur, deinde pacisci, ut tempore ei legibus dato dos deddatur; incipiet dos redire ad ius suum, nec dicendum est, deteriorem conditionem dotis fieri per pactum; quoties enim ad ius, quod lex naturae eius tribuit, de dote actio redit, non fit causa dotis deterior, sed formae suae redditur.
Tomato plants are affected by several diseases, including the two formae speciales of Fusarium oxysporum : Fusarium oxysporum f.
De algun modo, tambien se intenta leerlo en este sentido: "esse=actualitas formae, la presencia del puro aspecto de algo.
Amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione formae alterius sexus, ob quam aliquis super omnia cupit alterius potiri amplexibus et omnia de utriusque voluntate in ipsius amplexu amoris praecepta compleri.
3] Propter quod a sua conversione toto ipsius vitae decursu praeclaris crucis Christi adornato mysteriis, tandem ad conspectum sublimis Seraph et humilis Crucifixi totus fuit in vitae formae effiigiem vi quadam deiformi et ignea transformatus, [4] quemadmodum attestati sunt qui viderunt, palpaverunt, osculati sunt et, tactis sacrosanctis, sic fuisse et se vidisse iurantes, abundantiore certitudine firmaverunt.
Yet, if rules, similarly to laws, are syntactically autonomous, being confirmed by and functioning on their terms, owing to correctness or vi formae validity, principles definitely involve semantic criteria, turning to norms in the distribution of truth or other subjacent values.
In particular, Oresme suggested that phenomena could be represented as formae fluentes, i.

Full browser ?