exulcerans

ex·ul·cer·ans

(eks-ŭl'sĕr-anz),
Ulcerating.