euchromatopsia

euchromatopsia

Normal perception of colours. Syn. euchromatopsy See chromatopsia.