DO

(redirected from doeth)
Also found in: Dictionary, Thesaurus, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
Related to doeth: doth

DO

 
Doctor of Osteopathy.
Miller-Keane Encyclopedia and Dictionary of Medicine, Nursing, and Allied Health, Seventh Edition. © 2003 by Saunders, an imprint of Elsevier, Inc. All rights reserved.

DO

Abbreviation for Doctor of Osteopathy.
Farlex Partner Medical Dictionary © Farlex 2012

DO

abbr.
1. Doctor of Optometry
2. Doctor of Osteopathic Medicine
The American Heritage® Medical Dictionary Copyright © 2007, 2004 by Houghton Mifflin Company. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved.

DO

Abbreviation for:
Diploma in Ophthalmology 
Diploma in Osteopathy 
direct observation
directly observed
disto-occlusive
distraction osteogenesis
Doctor of Optometry (Medspeak-US)
Doctor of Osteopathy (Medspeak-US)
dopamine oxidase
Segen's Medical Dictionary. © 2012 Farlex, Inc. All rights reserved.

DO

Abbrev. for Diploma in Ophthalmology.
Collins Dictionary of Medicine © Robert M. Youngson 2004, 2005
References in periodicals archive ?
Mae gan Cadno rai awgrymiadau ynglyen e sut i wario'r arian, ond does gan Sioned ddim mymryn o ddiddordeb yn ei chynghorion doeth. Caiff Anita wybod y bydd Charlie yn dychwelyd at ei fam, ac mai un diwrnod sydd ganddo ar fl yng Nghwmderi.
Dyn doeth a oedd, fel mae'n digwydd, wedi sgrifennu llyfr am Timothy Richard.
Ista'nBwl (S4C, 9pm) Mae'n bryd i gegin y Bwl gael ei gweddnewid, ond a yw hi'n syniad doeth i Gwenda adael i Heather a Julie wneud y gwaith?
Yr ail gyfnod y deuthum ar draws Tony oedd fel swyddog llenyddiaeth gyda Chyngor y Celfyddydau ac ni fu ei debyg fel gweinyddwr trefnus, doeth, caredig a chanddo weledigaeth eang am lenyddiaeth.
Now the "Ystafell Yogi" extension will be officially opened at Maes Gwyniad on Saturday by Welsh Rugby Union president Dennis Gethin unveiling a marble plaque with the same lines of poetry by Beryl Griffiths which also appear on Bryan's gravestone: "Y gwr dewr a'r geiriau doeth Eu cofio fydd ein cyfoeth."
Ac mae'n gyngor doeth iawn o ystyried fod siopwyr anonest yr oes yn aml yn cymysgu pob math o rwtsh gyda'r bwydydd er mwyn arbed arian.
Mi fydd angen gweithredu pwyllog, doeth, gan garedigion heddwch a goddefgarwch ar bob ochr.
Mae'r fenter 'Doeth gyda Dwer' yn rhoi llawer o gyngor ynglyen gostwng y galw am ddwer yn y cartref.
Serch y cyngor doeth roedd yna dipyn gwell blas ar yr hen Woodbine a fyddai weithiau, drwy rhyw ddirgel ffyrdd, yn dod i'n meddiant.
Enillodd barch pawb sy'n gysylltiedig a'r gem gan gymysgu dyfarnu doeth a hiwmor ac awdurdod ar y cae chwarae.
Ond a yw'n gynnig doeth? Fferm Ffactor (S4C, 8.25pm) Yr wythnos hon bydd cyfle i'r ffermwyr arddangos eu sgiliau marchnata wrth geisio darbwyllo siopwyr Caerfyrddin i brynu eu cynnyrch.