DIM


Also found in: Dictionary, Thesaurus, Legal, Financial, Acronyms, Idioms, Encyclopedia, Wikipedia.

DIM

days in milk.
References in periodicals archive ?
Yr unig broblem yw bod y rhan fwya o'r rhaglenni radio a theledu fel tasen nhw'n dod o stabl Dim Byd, o'r prif newyddion nosweithiol, y sylwebaethau ar y fflam Olympaidd a'r holl firi gyda'r Jiwbil.
A small part of the retina has cone-shaped cells, which can detect colors and make sharp images but cannot detect dim light.
But night-cruising hawkmoths, during tests in Kelber's lab, have done better than people do at distinguishing colors even in light as dim as starlight (SN: 11/30/02, p.
2 -- color) no caption (Book cover -- DIM SUM DEAD)
The majority of the installed base of dimming systems, however, uses phase-control techniques to dim incandescent lamps, which they were designed to work with.
DYDD MERCHER DIM BYD FEL CAN I GYMRU S4C, 9pm Gyda dim ond dwy noson i fynd tan gystadleuaeth Can i Gymru 2013 mi fydd Dim Byd yn codi blas arnom ni gan edrych yn ol ar hanes y gystadleuaeth dros y degawdau, a hynny yn ffordd unigryw Dim Byd.
YR wyf yn amgau yr adroddiad 'Does dim ond eisiau dechrau' [y bu Olwen Hughes yn holi amdano yn Yr Herald, Gorffennaf 13.
Ac yn wahanol i Bala 67 fydd dim enllibio archdderwydd, na phoeni am bechu unrhyw 'sensor' - rydyn ni'n sensro'n hunain erbyn hyn wrth ddisgwyl y siec grant nesa.
Merched ydi penaethiaid y Cyngor Llyfrau a Chyfnewidfa Len Cymru; merched ydi golygyddion Tu Chwith, Taliesin, Planet a'r New Welsh Review; dim ond tri allan o 17 o staff yr Academi sy'n ddynion, ac erbyn meddwl, merched sy'n rheoli S4C a Radio Cymru hefyd.
25, 2015 /PRNewswire/ -- BEATGASM, the first free electronic dance music streaming web player of its kind, has announced prominent independent record label Dim Mak will join as one of its partner labels.
AR ddechrau cyfres newydd, bydd Dim Byd yn archwilio un o ddigwyddiadau mwyaf cythryblus a dadleuol y 1980au - ymgyrch losgi mudiad terfysgol "Wyrion Llywelyn".