diastasemia

diastasemia

An obsolete term defined as the dissociation of erythrocyte; e.g., haemolysis.